Image Image Image Image Image Image Image Image Image

LedningsgruppBarometern™

energybar

 

 –Hur står sig er ledningsgrupp mot de högpresterande?

 

 

Är enigheten i vad ni behöver göra i ledningsgruppen stark? Jobbar ni effektivt tillsammans? Eller kan ni bli bättre?
LedningsgruppBarometern utvärderar er mot de typiskt högpresterande. Svaren pekar sedan ut de viktiga pusselbitar som din ledningsgrupp behöver för att ta nästa steg i ledningsarbetet.
”Exakt vad behöver vi göra för att vår ledningsgrupp ska bli högpresterande?”

 

LedningsgruppBarometern™ ger:

  • Insikter om vad ni som ledningsgrupp kan göra bättre – och varför!
  • Tydlig återkoppling i grafisk form med gemensam workshop
  • Ett konkret underlag för er att arbeta vidare med
  • Tidsåtgång endast två till tre timmar

 

Vad högpresterande ledningsgrupper behöver hantera

Hur en ledningsgrupp agerar i medgång, motgång och inte minst i förändringstider sätter medlemmarna på hårda prov. Många viktiga beslut fattas under tidspress med små marginaler och med intressenter utanför ledningen som vill olika saker. Det är här som en högpresterande ledningsgrupp behöver jobba som ett lag. Att hålla fokus på helheten, det gemensamma uppdraget och de viktiga frågorna är lätt att uttrycka. Men definitivt svårare att hantera i praktiken.

 

Lösning

LedningsgruppBarometern™ bidrar med att lägga en objektiv bild av gruppens gemensamma arbete på bordet. Här skaffar ni under expert facilitering en gemensam bild av vad ni som ledningsgrupp behöver för att bli högpresterande.

 

Konkret resultat

Utan tidsomfattande analysarbeten får ni som grupp en gemensam insikt kring vad som kan bli bättre och varför. Utfallet tjänar också som en insiktsfull motivationshöjare för hela gruppen. Samtliga medlemmar får en gemensam förståelse av nuläget. Samtidigt får hela ledningsgruppen en stabil utvecklingsgrund att bygga vidare på.

 

Så fungerar en mätning

Varje gruppmedlem intervjuas av Ledarskaparna och besvarar ett antal självutvärderingsfrågor. Resultatet som presenteras i grafisk form visar tydligt teamets position inom ett antal viktiga områden. Mätningen visar även hur gruppen upplever sitt nuläge i förhållande till ett högpresterande team. Baserat på resultatet sätter Ledarskaparna samman ett återkopplingsmöte där hela gruppen medverkar.

 

Vårt mest beprövade verktyg

Verktyget är utvecklat utifrån en blandning av vår erfarenhet av arbete i mer än 300 lednings-grupper samt ett samarbete med Grove International (San Fransisco) som forskat på högpresterande team och som ligger bakom Team Performance Model®.
TPB
Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
Roy Bartilson, 0705 16 01 50, roy.bartilson@ledarskaparna.se eller
Per Malmberg, 0708 27 16 13, per.malmberg@edarskaparna.se

 

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

pdf

 

LedningsgruppBarometern

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: