Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Ledarbarometern – 360° Ledarfeedback

energybar

-Kartlägg dina styrkor och utmaningar som ledare genom att fråga de som ser dig ”in action”.

Som chef har man ibland behov av att stanna upp och fundera på sin egen utvecklingspotential utan att man vill starta en längre utvecklingsprocess. Ett effektivt sätt att få en djupare insikt om vart man står som ledare är att genomföra en 360° Ledarfeedback.

Exempel på typiskt behov

Företaget behöver veta om och hur cheferna har de specifika ledarbeteenden man önskar att de har för att möta organisationens och medarbetarnas krav. Initiativet kan också komma från enskilda chefer som vill ta nästa steg i ledarskapet men inte är inställd på ett längre ledarutvecklingsprogram i grupp.

Vad en 360° Ledarfeedback är

Det är ett webbaserat verktyg som kan tillpassas till ert företags specifika ledarskap. Verktyget kan designas efter företagets värderingar, ledarprofiler och liknande. Vi har lång erfarenhet av att tillsammans med kund gemensamt ta fram de frågor som enkäten ska bestå av. Verktyget finns även i en standardversion där frågorna är baserade på det senaste inom ledarskapsforskning.

Chefen får feedback på sitt ledarskap från personer ”runt om sig”, d.v.s. medarbetare, sidoordnade kollegor och sin egen chef. I tillägg till detta bedömer man sig själv vilket gör att chefen kan jämföra sin självbild mot vad de andra säger. Enkäten tar ca 15 minuter att besvara och sammanställs i en tydlig rapport som chefen blir ”ägare” av.

Värdet och effekten

Värdet för dig i rollen som chef

  • Få insikt om omgivningens uppfattning om dina styrkor och utmaningar som chef och ledare.
  • Kunna använda omgivningens feedback till att utvecklas både personligt och i chefsrollen.
  • Få ett tydligt underlag och med hjälp av 360° coachingen definiera och prioritera konkreta utvecklingsaktiviteter.

Värdet för företaget

  • Ett tydliggörande av vilka ledarskapsbeteenden som förväntas.
  • Chefer med ökad självinsikt och motivation för att utveckla sig.
  • Medarbetare som presterar och mår bättre utifrån ett mer utvecklat ledarskap som stödjer företagets kultur och utmaningar.

Upplägg

Det finns två upplägg. De är olika beroende på om det är en företagsanpassad eller en standard 360°. Är det en anpassad 360° behövs två arbetsmöten för att arbeta fram rätt innehåll på 360° frågorna, antal frågor och skalor m.m. Sedan genomför vi ett informations- och fråge möte med berörda chefer kring urval av feedback givare m.m. Är det en standard 360° träffar vi direkt berörd(a) chef för information och frågor inför själva enkäthanteringen.
Resultatet återkopplas i en 360° rapport, antingen inom ramen för ett program eller individuellt i samband med en sk. 360° coaching. Ledarskaparna har skapat ett metodstöd för att cheferna ska ta med sig en konkret handlingsplan utifrån resultatet, oavsett om resultatet delges som en del av ett ledarutvecklingsprogram eller i en 360° coaching.
Kunder på detta program
Länsförsäkringar, IVL Svenska miljöinstitutet, PwC, Södra skogsägarna, Aberdeen Property, Accor, Aleris

Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
vi@ledarskaparna.se

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

Ledarbarometern – 360° Ledarfeedback

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: