Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovationskultur Barometern™

energybar

 

 –Mätning av innovationsdrivande ledarskap och företagskultur

 

 

”Det våra konkurrenter nu framgångsrikt förverkligat hade flera av oss uppe som idé långt före dem. Varför hände inget?”
Detta är en fråga vi stött på i åratal som gjort oss nyfikna på att hitta orsaken. Vi har tittat djupare på hur företagskulturen påverkar företagets innovativa förmåga att generera och genomföra nya idéer. Innovationskultur Barometern™ visar graden av innovativ kultur i ditt företag och på vilket sätt den kan stärkas.

 

Fördelar med Innovationskultur Barometern™:

  • Förståelse kring vad som hindrar och stärker en innovationskultur
  • Forskningsbaserad i samarbete med Chalmers
  • Ett kostnadseffektivt sätt att mäta den egna kulturen
  • Ett konkret underlag för att utveckla företagets nuvarande kultur

 

Varför mäta innovationskultur?

Genom att mäta graden av innovationskultur kan företag få en bild av hur den egna kulturen står sig mot en utpräglat innovativ kultur. Mätningen omfattar tre nivåer, organisatorisk, grupp och individuell nivå. Mätningen ger därmed viktig kunskap om vart i organisationen styrkorna respektive hindren för innovativ kultur finns.

 

Så fungerar en mätning

Genom inledande möten mellan Ledarskaparna och företaget skapas ett tydligt syfte för mätningen. Här bestäms även vilka delar av organisationen som är särskilt intressanta. Mätningen är inte tidskrävande och fungerar praktiskt via en web-baserad lösning som skickas ut till respondenterna via en e-postlänk.

 

Resultat och presentation

Svaren sammanställs i en resultatrapport som designas utifrån det uttalade syftet med mätningen, det är t.ex. möjligt att jämföra skillnader mellan olika delar i organisationen. Resultatet presenteras för större eller mindre grupper med insiktsdrivande frågor och diskussioner. Resultat och dokumentation levereras separat efter överenskommelse.

 

Forskning och bakgrund

Innovationskultur Barometern™ har utvecklats i ett nära samarbete mellan Chalmers och Ledarskaparna. Chalmers har en erkänd världsledande ställning som en av de mest innovativa företagsinkubatorerna. Innehållet i Innovationskultur Barometern™ bygger på samverkan mellan forskning och Ledarskaparnas 20-åriga praktiska erfarenhet från arbete med chefer och ledningsgrupper.

 

Innovativ Kultur

Det finns en kreativ kraft ute hos företagen som i många fall är outnyttjade. I en Innovativ Kultur finns det bra förutsättningar för att ta fram nya idéer och än viktigare, de blir omhändertagna och realiserade. Forskning visar att Innovativ Kultur är en av de starkaste ingredienserna i att uppnå lönsamhet över tid. Ett uttalat innovationsdrivande ledarskap bidrar till att stärka en Innovativ Kultur.

 

Innovationsdrivande ledarskap

Innovationsdrivande ledarskap handlar om att skapa trygghet, en tillåtande arbetsmiljö där kreativitet uppmuntras och där det är tillåtet att göra fel. Den innovationsdrivande ledaren vågar utmana, bryta mönster och har förmågan att fånga upp medarbetarnas idéer och ser vad organisationen behöver för att öka den innovativa förmågan.

 
Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
Jörgen Svedberg, 0708 27 16 18, jorgen.svedberg@ledarskaparna.se eller
Per Malmberg, 0708 27 16 13, per.malmberg@edarskaparna.se

 
Exempel på företag som genomfört Innovationskultur Barometern™
SKF, Cliffdesign, HSB, Papyrus, IVL Svenska Miljöinstitutet

 

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

pdf

 

Innovationskultur Barometern

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: