Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Innovationsdrivande ledarskap

Ledare_Ledarskaparna_colour_symbol_new

– en annorlunda ledarskapsutbildning för att ”ladda” chefer med insikter och verktyg för att stärka innovationskultur

Om innovationsdrivande ledarskap

I en omgivning med allt snabbare förändringstakt blir en avgörande egenskap att leda dig själv och ditt team under ständig förändring. Nyckeln ligger i att skapa en innovativ kultur över tid där medarbetare tillåts använda sin kreativa förmåga och initiativkraft för att anpassa produkter, tjänster och arbetssätt till framtida behov.

Om utbildningen

Fokus ligger på att ladda dig med verktyg och metoder i syfte att bli en starkare motor för en mer innovativ teamkultur utifrån dina och ditt teams förutsättningar. Dagarna kommer att genomföras i ett högt tempo där du genom att anta våra utmaningar och gå utanför din trygghetszon, kommer att se på ditt ledarskap med nya ögon. Inför utbildningen kommer du att få genomföra en sk 360-analys där du får ta tempen på ditt ledarskap med hjälp av dina medarbetare och din chef. Den – och mycket annat – kommer att utgöra grunden för dina nya insikter och din utveckling.

Målet är att bli bättre på att engagera dina medarbetare till högre delaktighet i teamets eller enhetens arbete och utveckling.

Under programmet kommer du att få:

  • definiera vad innovation innebär i din yrkesvardag.
  • Inventera områden i ditt ledarskap och din vardag som är i störst behov av ökad innovations- eller förnyelsekraft.
  • skapa en personlig handlingsplan med hjälp av Ledarskaparnas coacher att arbeta med mellan de två programtillfällena.
  • höra andra berätta om sina erfarenheter från innovativa företag och vad som kännetecknar dem

Oavsett om du arbetar i ett större eller mindre företag, kommer du att få med dig värdefulla kunskaper om vad just du och ditt företag behöver för att lyckas.

”Det är inte de stora som slår de små, utan de snabba som slår de långsamma”

Om dig

Programmet riktar sig till dig som har en god grundkondition i ditt ledarskap. Du har antagligen varit chef, projektledare eller liknande i några år och är nu redo att ta dig till nästa nivå och ytterligare förstärka din identitet som ledare.

Citat från tidigare kursdeltagare

-Konkret och direkt användbart i vardagen!
-Ni får ut det mesta av var och en av oss.
-Det är våra frågor och vår verklighet, bra tempo och tid för reflektion, ni lyssnar mycket på gruppen.

Ledarskaparna har arbetat med tusentals chefer under åren, vi lämnar gärna personliga referenser som är relevanta för er!
Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
vi@ledarskaparna.se

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

Ledarskapsutveckling_IL

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: