Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Individuell Chefscoaching

Individuellt_Ledarskaparna_colour_symbol_new

–Professionellt chefstöd och individanpassad ledarutveckling

”Hur blir jag en riktigt bra chef?” För oss är de viktigaste pusselbitarna i chefsrollen en förståelse för kärnan i uppgiften, självinsikt i ledarskapet, kommunikation och en förmåga att kunna prioritera.
I Individuell Chefscoaching utgår vi från denna grund och anpassar coachingen efter din vardag. Du får professionellt stöd från en erfaren konsult som själv varit chef. Ett bollplank, mentor och coach i samma person.
Vår målbild: Att du går från en bra till en ännu bättre chef!

Coaching stödet vänder sig till chefer på alla nivåer, till första linjens chefer såväl som till VD och styrelsemedlemmar.

Individuell Chefscoaching ger dig bland annat:

  • Individ- och företagsanpassad coaching efter din vardag
  • Ökad trygghet i rollen som chef
  • Fördjupad självinsikt och nya ledarverktyg
  • Konkret handling mot uppsatta mål

Att vara chef går hand i hand med livet självt. Det är en ständig resa i lärande där vi kanske aldrig känner oss riktigt färdiga. Men en viktig skillnad är att i rollen som chef finns det alltid tydliga områden att utveckla. Oavsett om det gäller självinsikt, att hantera personal, prioriteringsförmåga, eller helt enkelt bara förmågan att finna trygghet i en miljö som är under ständig förändring. Det är här som vi på Ledarskaparna kan ge dig ett professionellt stöd. Oavsett om dina stödbehov mestadels är personliga eller om det handlar om verksamhetsfrågor. .

Så coachar vi

Din coach från Ledarskaparna kommer att utmana och guida men förstås undvika att styra. Coachen börjar med att vägleda och tillsammans med dig strukturera en tydlig bild av nuvarande situation och av vad du vill – din målsättning. Därifrån jobbar ni vidare och sätter en skriftlig utvecklingsväg för hela programmet. Målet efter varje samtal är konkret handling och ett steg i taget mot uppsatta mål.

Tidplan och utbildade coacher

Längd och intensitet i coaching programmet designas efter situation och behov. En vanlig omfattning är samtal cirka två gånger i månaden under en halvårsperiod. Normalt är frekvensen i samtalen högre i början av coachingen.
Samtliga coacher från Ledarskaparna har själva varit chefer, är coachutbildade och följer International Coach Federations etiska riktlinjer. Alla samtal och förekommande dokumentation inkluderar självklart ett fullständigt sekretesskydd.
Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
vi@ledarskaparna.se

Exempel på kunder som vi hjälpt med coaching genom åren
Helly Hansen, Postnord, PwC, Aleris, IVL Svenska Miljöinstitutet, Telenor, Södra Skogsägarna, Tyco Electronics, If försäkringar.

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

Individuell_Chefscoaching

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: