Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Högpresterande team – Teamutveckling

 

            –Högpresterande team

 

 

Arbetsteam fungerar annorlunda idag. Ständiga förändringar, parallella projektteam och matrisorganisationer gör att både team-medlemmar och team-ledare behöver förstå de grundläggande mekanismerna som skapar riktigt effektivt teamarbete. De behövs även relevanta verktyg. När både förståelse och verktyg används blir teamet ett Högpresterande Team.

 

Två typiska situationer

Ett nybildat team som behöver en uppstart i att sätta grunderna för att skapa ett effektivt team.
Ett team som inte fungerar effektivt, som behöver få till stånd en förändring så att alla tar ansvar för teamets mål och effektivitet.

 

Lösningen – Vad

Med hjälp av ett enkelt analysverktyg kartlägger vi team-medlemmarnas bilder av syfte och mål, för att skapa en gemensam förståelse av situationen och teamets behov. Tillsammans arbetar vi igenom relationerna i gruppen, för att ge plats för en fungerande modell för teamets arbete. Vi ser till att alla i teamet får ett gemensamt ”språk” och att ställningstaganden och beslut baseras på en gemensam förståelse och en tydlig information.

Genom att vi arbetar med en analys kartläggning som vilar på vetenskaplig grund och att vi processhandleder dialogen utifrån era behov, hjälper Ledarskaparnas konsulter er att dra slutsatser om var ert team befinner sig. Baserat på detta tar ni, med vår hjälp, fram en konkret utvecklingsplan där ni själva ställer tydliga krav på ert framtida agerande, med tydliga mål och delmål som beskriver vilka steg
teamet behöver ta för att bli ett högpresterande team.

 

Värdet och effekten

Värdet för dig som deltar

 • Energi av att jobba i ett effektivt team
 • Delaktighet i teamets utveckling
 • Kunskap och verktyg som deltagaren kan överföra till andra grupper
 • Personlig utveckling med ökade självsinsikter som team-medlem

Värdet för företaget

 • Effektiva team som koncentrerar sin energi på att lösa sitt uppdrag och att nå mål
 • Medarbetare som tar större ansvar för verksamhetens utveckling
 • Insikter och verktyg för effektiv kommunikation som deltagarna även använder gentemot andra medarbetare utanför teamet
 • Kunskap och verktyg för högpresterande team som kan överföras till andra grupper

 

Typiskt för de vi vänder oss till

Organisationer som är i behov av fungerande team och där man ser det som viktigt att teamen är högeffektiva. Organisationer som insett vikten av att investera i arbetsgrupper för att få ut det mesta av grupperna som team.

 

Upplägg

 1. Analysfas – skapa en bild av nuläget i teamet. I vilken utsträckning är teamet högpresterande, vilka frågor behöver teamet arbeta med framåt respektive inte arbeta med?
 2. Återkoppling av analysresultat i ett arbetsmöte med reflektioner och gemensamma slutsatser om teamets utveckling.
 3. Tre dagars workshop, som kan delas upp på olika sätt. Konkret arbete med de frågorna teamet behöver komma vidare i för att bli ett högpresterande team.

Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
Roy Bartilson, 0705 16 01 50, roy.bartilson@ledarskaparna.se eller
Jörgen Svedberg, 0708 27 16 18, jorgen.Svedberg@ledarskaparna.se

Kunder på detta program
Max Mathiessen, Södra skogsägarna, IF, PostNord, Nordea

 

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

pdf

 

Högpresterande team_Teamutveckling

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: