Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Framtidsagerande ledningsgrupp FAL®

Ledarskaparna_colour_symbol_new

            –Stöd för en effektivare ledningsgrupp

Ledningsgrupper innehåller ofta viljestarka ledare. Synen på vilka frågor som ska prioriteras och vilken roll gruppen har kan variera. Då kan det vara svårt att få ut ledningsgruppens fulla potential. Det är därför som vi på Ledarskaparna har skapat och utvecklat FAL®.

FAL® hjälper din ledningsgrupp att:

  • Förbättra intern och extern kommunikation
  • Få effektivare mötesstrukturer och tydligare rollfördelning
  • Prioritera de allra viktigaste uppgifterna
  • Möta förändringar och agera långsiktigt

Förbättra intern och extern kommunikation

Med FAL® får du och din ledningsgrupp fungerande verktyg för att kommunicera mera effektivt, både internt och externt. En fokuserad och enig ledningsgrupp är en förebild som signalerar handlingskraft. Samtidigt sprider den lugn och arbetsro bland medarbetarna.

Effektivare mötesstrukturer och tydligare rollfördelning

FAL® innebär stöd för effektivare arbetssätt och möten. Rollfördelningen blir tydligare tillsammans med förståelsen för varandras styrkor. Även huvudsyftet med gruppens kärnuppgifter blir tydligare för alla involverade.

Prioritera de allra viktigaste uppgifterna

En huvudingrediens i FAL® är verktygen för att skapa en djupare samsyn kring vad som faktiskt är ledningsgruppens allra viktigaste uppgifter. Eller helt enkelt hur individen, eller ledningsgruppen som helhet väljer att prioritera. Programmet stöder både grupp och individ att lägga tid på rätt saker.

Möta förändringar och agera långsiktigt

Ingenting varar för evigt. Det har många företag och organisationer fått uppleva under snabba och omvälvande förändringar. Därför är en ledningsgrupps, kanske viktigaste egenskap förmågan att tillsammans kunna agera och anpassa sig efter en föränderlig omvärld. Något som du finner ett omfattande stöd för i FAL®

Så fungerar FAL®

Från Ledarskaparna möter du två erfarna konsulter som blir era objektiva partners. Genom individuella samtal med ledningsgruppens medlemmar och företagets VD etableras en gemensam bild av ledningsgruppens konkreta utvecklingsbehov. Efterföljande möten faciliterade av Ledarskaparna kommer att resultera i nya och effektivare arbetssätt för hela ledningsgruppen. Ledarskaparna kommer bland annat att utmana din ledningsgrupp när det gäller gruppens syfte, roll, syn på förändringar, kommunikation, mötesstruktur, och inte minst, gruppens långsiktiga planering

Resultat och uppföljning

Efter projektet landar vi gemensamt i en konkret handlingsplan som säkrar ledningsgruppens långsiktiga arbete. En tid efter att projektet avslutats följer vi upp det. Tillsammans med ledningsgruppen och enskilda medlemmar säkerställer vi resultatet och planerar för eventuella stödinsatser.

Detta får du med dig som enskild ledningsgruppsmedlem

Individuellt och dig som medlem i en ledningsgrupp blir det inte bara enklare att prioritera din tid. Du får även personlig utveckling och stärkt kompetens i den roll du har. Både i form av verktyg och egna insikter som du sedan tar med dig till din egen avdelning eller ledningsgrupp.

Allt arbete inklusive samtliga samtal och dokumentation inkluderar ett fullständigt sekretesskydd.

Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
vi@ledarskaparna.se

Exempel på kunder som valt en FAL® insats, be gärna om referenser
Swebank, Papyrus, Helly Hansen, Postnord, Sweco, Akzo Nobel, NCC, Arbetsmilöverket, IVL Svenska Miljöinstitutet, PwC, IL Recycling, Arla, STF, Telenor, Trafikverket, Södra Skogsägarna, MyNewsdesk, Eltel, Avanade, m.fl.

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

pdf

Ledningsgrupputveckling_FAL

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: