Image Image Image Image Image Image Image Image Image

DiSC

energybar

 

 –Tar du ansvar för resultat, driver på, pushar och utmanar?

 

 

Utmaningarna är många… känner du igen dig?

Tar du ansvar för resultat, driver på, pushar och utmanar? Eller är du snarare känd för att vara eftertänksam och ha koll på fakta innan beslut ska tas? Kanske är det du som ser till att alla är med, så ingen lämnas utanför? Vi människor agerar, tänker, känner, uppfattar saker på olika vis. Ibland fungerar inte vårt samarbete med andra, vi har svårt att förstå varandra. Nästan allt handlar om kommunikation, eller hur?

Vi är olika. Våra olikheter kan vändas från utmaningar till styrkor och framgångsfaktorer.
Tänk om vi oftare kunde uttrycka oss så att andra verkligen förstår vad vi menar!
Är du nyfiken på att lära känna DISC modellen för enklare och smidigare kommunikation? DiSC är en beteendestilsanalys som är användbar i situationer där människors olikheter har stor betydelse. Den ökar din förståelse för dig själv såväl som din omgivning och bidrar bla till mer effektiv kommunikation mellan individer.

Utveckla dig själv eller ditt team – DiSC i praktiken

pdf
DiSC i praktiken

 

Upplägg

Du kan antingen välja mellan individuell utveckling, kanske som en punktinsats, eller att låta hela teamet genomföra en DiSC-analys och få tillgång till samma insikter och ”språk”.

Personlig utveckling med utgångspunkt i din DISC profil, individuell återkoppling, 2 timmar
Innan vi ses fyller du i en DISC profil, ca 15 minuter via webbaserad länk.
När vi ses får du individuell återkoppling baserad på den DISC-rapport du skapat, samt två timmars coaching i frågor som är viktiga för dig. Det kan t.ex. handla om:

  • Hur du bättre kan använda dina styrkor, vad som motiverar eller kanske stressar dig, hur du fattar beslut eller agerar vid konflikt.
  • Hur du kan bli bättre på att förstå och ”läsa av” andra personer och även hur du kan bli bättre på att nå fram med det du vill säga.

Teamutveckling baserad på DISC; Lär känna ditt team, 1 dag
Innan vi ses fyller alla i teamet i en DISC profil, ca 15 minuter via webbaserad länk.
Utifrån teamets behov och intresse kan dagen innehålla följande:

  • Teamutveckling baserad på er gemensamma teamprofil. Hur påverkas ni som team av era stilar? Hur kan ni bli mer framgångsrika?
  • Återkoppling och coaching i grupp. Ex på områden: Hur kan ni få mer utväxling av era styrkor, vad motiverar eller kanske stressar er, samt beslutsformer och konfliktstilar kopplat till era DISC profiler.
  • Handlingsplan, vad behöver och vill ni ändra på, baserat på insikter under dagen?

 

Förväntade effekter

Du får inblick i din egen kommunikationsstil och hur du på ett bättre sätt kan läsa av och möta andra. Vi visar hur det ”hänger ihop” genom att utgå från DISC-modellen. DISC är ett beprövat verktyg som på ett enkelt och illustrativt sätt, visar våra olika kommunikationsmönster. Du får insikter och kunskaper som leder till:

  • Förbättrad kommunikation och bättre samarbetsklimat inom teamet.
  • Ökad förståelse för hur eget beteende påverkar andra, men även ökad förmåga att anpassa din kommunikation beroende av vem du möter.
  • En enklare och mer effektiv vardag, du får mer gjort på kortare tid.

Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
Karin Gustafsson, 0733 71 58 39, karin.gustafsson@ledarskaparna.se, eller
Tuva Sjöström, 0729 93 63 10, tuva.sjostrom@ledarskaparna.se

 

 

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

 

 

 

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: