Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Bollplank – VD / Ägare

Individuellt_Ledarskaparna_colour_symbol_new

–Ventilera, prova idéer och bli coachad av ett oberoende proffs

””Hur ska jag få stöd av någon som förstår men som inte är beroende av besluten…?”

Vi har arbetat med VD:ar i åratal och vet att det är en ensam roll. Många tror att VD rätt enkelt kan skaffa stöd, vi vet att det inte är så. Vi har även lärt oss att det kan vara likadant i en ägar- eller styrelseordförande roll. De flesta VD:ar lever under hård tidspress och tålamodet från andra i väntan på besked från VD blir allt lägre – man vill inte vänta alls!

I VD Bollplank stödet utgår vi helt ifrån vilket behov du har som VD. Ibland agerar vi som kravställande styrelseordförande, ibland som jämställd affärsutvecklingskollega och ibland som ledarskapscoach. De av oss som fungerar som VD Bollplank har antingen själva varit VD eller har åratal av erfarenhet från ledningsgrupparbete bakom sig – därav kan vi rätt lätt växla mellan rollerna.
Stödet vänder sig till VD oavsett storlek på företag. Vi hjälper även ägare och styrelseordföranden med liknande behov.

VD Bollplank ger dig bland annat:

  • En arena där du kan bolla idéer utan att prestera
  • Frågor och vinklar från en oberoende person utifrån
  • Möjlighet till en second opinion innan dragningar och beslut
  • 100% fokus på dig i rollen och tillgång till gedigen ledarskapserfarenhet

Typiska frågor och utmaningar vi arbetar med

Vi ser det som vår uppgift att balansera dagsaktuella utmaningar med att ha en röd tråd i utvalda frågor vi återkommer till. Exemplen visar med vilken bredd vi arbetar:

  • Hur ska jag hantera styrelsen, i vilken grad kan/ska jag styra agendan?
  • Vad kan jag göra för att skapa delaktighet i organisationen utan att tappa tid?
  • Ledningsgrupparbetet, vad kan jag göra för att arbeta bort ”silo tänket”?
  • Hitta en bra process och tydlig röd tråd i strategiarbetet.
  • Hur ska jag hantera X och Y i ledningsgruppen, de bromsar upp arbetet!?/li>

Exempel på upplägg

Vi börjar med att du får testa bollplanket i ett arbetsmöte, det blir en blandning av att diskutera förväntningar och sätta igång med några utvalda frågor. Normalt är frekvensen något högre inledningsvis, efter hand kan t.ex. ett tillfälle per månad fungera bra. Arbetsmötena på 2-3 timmar sker vanligen hos oss dvs. i annan miljö.

Alla samtal och förekommande dokumentation sker med sekretesskydd.
Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
vi@ledarskaparna.se

Exempel på kunder där vi jobbat med VD Bollplank
NCC Construction, Backa Läkarhusgrupp, KTC Control, Wunderkraut, APM Terminals, Coompanion, Cliffdesign, Skagenfonder

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

Bollplank VD

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: