Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Anpassad grundutbildning – Personligt Ledarskap

Ledare_Ledarskaparna_colour_symbol_new

 

–Utvecklingsprogram i det personliga ledarskapet för nya chefer,
projektledare & specialister

 

 
Trött på ”vanliga” ledarutbildningar med generella tips? Det här ledarprogrammet anpassas utifrån ert företags verksamhet och kultur, samt inte minst utifrån dig själv. Därifrån utvecklas du tillsammans med marknadens bästa ledarverktyg, och våra erfarna konsulter som själva varit chefer.

 

Grundutbildningen Personligt Ledarskap ger dig bland annat:

  • Ledarverktyg och utbildning anpassad efter din vardag
  • Kunskap att anpassa ditt ledarskap och att leda i förändring
  • Ökad kompetens att leda mot mål och resultat
  • Seniora konsulter som utmanar och får dig att växa

Programmet vänder sig till dig som är chef/ledare eller specialist/medarbetare. Det kan även med fördel användas innan du tar ställning till ett chefsansvar.

 

Vi anpassar innehållet utifrån företagets situation

Innan programmet inleds gör Ledarskaparna tillsammans med företaget ett förberedelsearbete där vi anpassar utbildningen. Er företagskultur, värderingar och inte minst era typiska ledarutmaningar i vardagen kommer att påverka både upplägg och hur vi väljer att fokusera innehållet.

 

Vi tar hänsyn till dina behov i övningarna

Kanske behöver du i din roll extra stöd med de svåra samtalen? Att få ditt team att dra åt samma håll? Eller helt enkelt att bli mera effektiv och framgångsrik som chef? Det spelar ingen roll. Vi anpassar innehåll och övningar så att du kan jobba med det du menar är viktigast för dig.

 

Användbara ledarverktyg

Du kommer att få prova på och lära dig att använda centrala ledarverktyg, däribland flera kommunikationsverktyg. Framförallt, du kommer att få arbeta med hur du själv vill använda dem hemma i din vardag hos dina medarbetare. Ett mervärde är att du tillsammans med de erfarna konsulterna som själva varit chefer kommer att få ett bollplank att ventilera din nuvarande roll och utveckling.

 

Efter utbildningen

Oavsett om du kommer från en roll som chef eller inte, kommer du efter programmet ha nya verktyg att leda andra mot förbättrade mål och resultat. Du kommer också att få en utvecklad bild av dig själv. Både som person och ledare.

 

Upplägg

Programmet omfattar 2 + 2 dagar i standardutförande och är företagsanpassat. Upplägget är därför designat för deltagare i grupp från samma organisation. Det är ofta uppskattat när utbildningen bedrivs i avskildhet och reflektion varför vi rekommenderar internatform. Men programmet går vid behov även att anpassa till att genomföras i företagets egna lokaler.

 
Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
Stefan Barksten Sävland, 0706 71 01 13, Stefan.barksten-savland@ledarskaparna.se eller
Pierre Öhgren, 0705 35 39 53, pierre.ohgren@ledarskaparna.se

 
Kunder på detta program
Postnord, PwC, Aleris, IVL Svenska Miljöinstitutet, IL Recycling, Telenor, Södra Skogsägarna, Eltel, If försäkringar, Postkodlotteriet, Telia Sonera, Danske Bank

 

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

pdf

 

Personligt Ledarskap

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: