Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Effektiv ledningsgrupp

Är ni inom ledningsgruppen oense om vad som behöver göras? Jobbar ni på fel sätt och är ni ineffektiva i ert arbete? Är svaret ja på dessa frågor kan ni vara en bit ifrån en effektiv ledningsgrupp. Vi på Ledarskaparna vet vad som krävs för att bli en effektiv ledningsgrupp. Vi utvärderar och vägleder er för att bli en effektiv ledningsgrupp, något som ett framåtsträvande företag vill.

Svaren vi får från vårt verktyg Ledningsgrupps Barometern blir vägledande för att peka ut rätt pusselbitar som er ledningsgrupp behöver för att bli en effektiv ledningsgrupp.

Ledningsgrupp Barometern TPBTM ger er bl a insikter om vad ni kan göra bättre- och varför! Den ger en tydlig återkoppling i grafisk form med gemensam workshop. Ni får ett konkret underlag att arbeta vidare med. Tiden som krävs är endast två till tre timmar.

Hur agerar ni i med- och motgång och när tiderna förändras? Hur hanterar er ledningsgrupp tidspress?

Effektiv ledningsgrupp

Effektiv ledningsgrupp för att lyckas

Det är många faktorer som ska hanteras för att bli en lyckad effektiv ledningsgrupp. Vi bidrar med en samlad objektiv bild för att bli en effektiv ledningsgrupp. Ni som grupp får insikt i vad som kan göras bättre och även varför. Vårt gemensamma arbete kommer bli en motivationshöjare för ledningsgruppen där alla får en förståelse för nuläget och därmed en bas att bygga vidare på i strävan efter att bli en effektiv ledningsgrupp. Verktyget är utvecklat genom en blandning av vår erfarenhet av arbete i mer än 300 ledningsgrupper samt genom samarbete med Grove international.

Läs mer om oss och på vår hemsida www.ledarskaparna.se eller kontakta oss för mer info via mail: vi@ledarskaparna.se eller via telefon: +46 (0) 8 669 35 00 alt. +46 (0) 31 16 61 00 så berättar vi gärna mer om effektiv ledningsgrupp.

Varmt välkommen!

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: