Image Image Image Image Image Image Image Image Image

02 feb

By

Är du över 14 är det kört!

2 februari, 2011 | By |

Vi var på lärresa i San Francisco och fick bl.a. detta budskap när vi besökte Bob Johansen, författare till Boken ”Leaders Make the Future”. Bob jobbar på Institute for the Future (IFTF), som bl.a. gör 10 års prognoser.

Han hade ett antal budskap till oss om framtiden som kommer att påverka ledarskapet.
Jag har valt att ta upp en av dessa.

Hans övergripande budskap om framtiden är ”We are going to see a permanently VUCA World – Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous”

 • Dom digitala infödingar kommer att skapa en hel annorlunda värld.

”Digitala infödingar” = alla dom som nu är 14 år och under (därav rubkriken) representerar en generation som har helt andra förutsättningar än tidigare med bl.a. deras sätt att hantera och förhålla sig till digitala medier, deras simultan kapacitet mm. Han uppmanade alla föräldrar att uppmuntra sina barn att spela så mycket dataspel som möjligt snarare än att vara orolig och begränsa (se gärna Jane Mcgonigal på Youtube). Samtidigt var det bra att föräldrarna engagerade sig i detta i syfte att dels guida dom till ”rätt” sorts spel och dels för att själv få omvänd mentorskap.

Visst kommer detta att sätta spår på hur ledarskapet måste se ut. Det enda jag är ganska säker på är att dagens ledare måste tänka om för att lämna utrymme för dessa nya medarbetare – dagens ”digitala infödingar”.

Idag kan vi föräldrar förfasa oss över att våra telningar gör flera saker samtidigt. Våran referensram är oss själva – bara för att vi har svårt att göra det tror vi automatiskt att dom också har det. Forskning visar att dom faktiskt KAN göra flera saker samtidigt med full koncentration.

Hur många andra restriktioner lägger vi på dom med oss själva som referensram?
Utmaningen för ledare av dessa digital infödingar när dom kommer ut i förvärvslivet blir att INTE låta deras egna referensram låsa in dom så att vi går miste om deras fulla potential.

Så till huvudfrågan – vilka egenskaper blir viktiga för framtidens ledare?

Comments

 1. Lasse Andrén

  Oj oj oj,

  Är framtiden oförutsägbar, komplex, dunkel, och volatil?? Menar karln allvar!?

  Jag har ju alltid hävdat motsatsen; Framtiden är enkel lätt att förutspå helt klart vad som kommer att hända och utan några avvikelser alls,

  Lasse

 2. Diana Minsel

  Det är väl inget problem för ledarna… om de som bra ledare bör göra, utgår från gruppen och individerna de skall leda och inte efter hur de tror sig förväntas vara. En personlig ledarstil är framtiden. Jag blir nyfiken Lasse du verkar ha kunskapen många letar efter just nu 🙂 Dela!

 3. Olof Storm

  Kul och slagfärdig rubrik – helt sant är nog att vi är på väg att få en helt ny generation som skall in på arbetsmarknaden och som inte beter sig ”normalt”. Hörde just ett radioreportage som berättade om att T9 tekniken som vi har i mobilerna håller på och konkurrerar ut gamla QWER-tangentbordet – dvs det som dom flesta av oss har framför bildskärmen på datorn (som ursprungligen konstruerades för att tangenterna i skrivmaskinen inte skulle fastna i varandra).

  En ”spaning” är alltså att vi snart ser nya tangentbordstekniker baserade på T9 eftersom detta går m y c k e t snabbare! En lustig effekt är att det kommer bli fullständigt normalt att ersätta vissa ord – även i dagligt tal – med det som T9 har som första preferens. Dom som är under 14 år dom fattar detta – dom bryr sig inte om att rätta. Se några exempel och prova själv!

  T ex ICA Maxi blir ”ICA Nazi” vilket i vissa sammanhang kanske är OK.
  Ok kan förresten bli Öl vilket kan ge upphov till förvirring för oss äldre än 14 år
  Ska vi gå på bio blir ”Ska vi ha så bio?”. Spelar ingen roll alla begriper ju eller hur Sherlock?
  Vilken slutsats kan man dra? Jo: Nya generationer kommer vara snyggare, smartare, snabbare och lever längre (men kommer utrustas med fyrkantiga ögon).

 4. Roy Bartilson

  Intressanta reflektioner. Lyssnar man på Jane Mcgonigal så undrar hon bl.a. vad det är för färdigheter den generationen får/har som har spenderat lika lång tid på dataspel fram till dom är i 20 års ålder (på sin fritid) som dom har spenderat i skolan! Vi får hoppas att det inte är att förändra språket till det sämre 🙂 Här har vi ”äldre” måhända en uppgift att hjälpa dom på traven – eller också måste vi lära på nytt, Gud förbjude.

 5. Pelle Malmberg

  En sak är säker. Pratar man internet, android, appar mm med min mamma (80 år) så förstår hon ingenting. Några termer som för mina barn (18 resp 20 år) är självklara.
  Det är väl det utveckling handlar om. Snart sitter jag där (50 år) och begriper ingenting (Roy skulle säkert säga att jag är där redan idag). Det kommer, med säkerhet, uppfinnas nya ting vi idag inte ens kan föreställa oss. Inget nytt!!!
  Det ”nya” är väl snarare mångfalden av allting. Fler bilmodeller att välja mellan, fler Tv apparater, fler vägar att söka och få information, en större medvetenhet om vad som händer i världen, fler möjliga beslut att ta.
  En ung männska tränas mer i att förhålla sig till denna verklighet tidigt än vad jag gjorde. De är inte lika låsta i gamla tankemönster som jag är (var?).
  Vilka krav ställer detta/kommer detta att ställa på våra chefer?

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: