Image Image Image Image Image Image Image Image Image

VD Barometern®

VD Barometern genomförs årligen och speglar VD:ars arbetssituation

VD Barometern är ett verktyg som är framtaget av ledarskaparna för att sprida kunskapen om hur VD:ar ser på sin roll och vad de fokuserar på idag.
Syftet är även att vi, ledarskaparna, håller oss ajour på vilka behov VD:ar har så att vi kan utveckla relevant VD stöd.

 

VD Barometern 2015

Se Mats Frid presentera resultatet när Årets VD väljs ut på Berns här!

Mats VD Barometern 9e nov (1)

Mats Frid, senior konsult vid Ledarskaparna.

 

Undersökningen genomfördes i sep-okt i ett samarbete med Motivation.se och EGN Sverige. Antalet respondenter har mer    än dubblats sedan 2014 och drygt 300 VD:ar svarade. Frågorna berörde följande områden:

  • Vad har VD sitt mentala fokus just nu.
  • Hur upplever VD att ledningsgruppen fungerar.
  • Hur upplever VD att styrelsen fungerar.
  • Vad VD helst vill utveckla hos sig själv.
  • Hur ser man på bonussystem.
  • Hur ser man på kvotering av kvinnor till styrelsen.

Årets undersökningsresultat visar överraskande lågt fokus på medarbetarengagemang och hållbarhetsfrågor. Ett alltför operativt fokus från styrelse och upplevd tidsbrist är exempel på vad VD:arna lyfter fram. Läs mer….

Artiklar VD Barometern 2014

 

pdf

VD Barometrar

Vill du veta mera? Välkommen att kontakta oss.
Mats Frid, 0705 15 90 10, mats.frid@edarskaparna.se, eller
Jörgen Svedberg, 0708 27 16 18, jorgen.svedberg@ledarskaparna.se

 

Kort om Ledarskaparna

Ledarskaparna är sedan 1991 ett ledande företag inom utveckling av ledningsgrupper och chefer. Vi stödjer i förändringsprocesser, bidrar till ett tydligare ledarskap och stärker kundens innovativa företagskultur. Alla Ledarskapare har själva en bakgrund som chef.
Besök oss gärna på www.ledarskaparna.se eller Följ oss på Linkedin.

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: