Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Stefan Barksten Sävland

Jag har 15 års erfarenhet av att stödja näringslivet i utvecklingsprocesser av team och ledare. Jag har under 5 år arbetat med socialt trasiga barn i förpuberteten. Jag har också stöttat långtidsarbetslösa och långtids-sjukskrivna att komma tillbaka till arbetslivet. Jag har verkat i Ledarskaparna Coaching & Consulting sedan 1997. Jag har under 20 år tränat så väl senior- som ungdomslag i handboll i Kroppskultur från Uddevalla. Jag startade min yrkeskarriär som officer.

Inriktning

Jag arbetar främst med ledar- och chefsutveckling i vanligtvis längre program. Jag arbetar även med individuell coaching och teamutveckling.

Kontakt

+46 706 710 113
« TILLBAKA

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: