Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Kristian Thersthol, Associerad

Jag har över 15 års erfarenhet från telekom och it-branschen och har varit verksam inom bland annat försäljning, produktledning och dataproduktion. Under närmare 10 år har jag haft olika chefsbefattningar varav flera år på företagsledningsnivå. Utöver detta har jag varit VD i ett eget företag. Jag är civilekonom med inriktning på marknadsföring på Handelshögskolan i Göteborg, samt utbildad NLP-coach.

Inriktning

Jag jobbar med genomförande av förändringsprojekt bland annat genom att skapa förståelse, delaktighet och ägarskap i alla led. Det innebär arbete med framförallt ledningsgrupper och deras förändringsarbete utifrån företagets framtida affärsutmaningar. Därutöver leder jag program för utveckling av ledningsgruppens arbetssätt, samt genomför strategi- och affärsplanering och ledarutvecklingsprogram för chefer.

Kontakt

+46 705 100 088
« TILLBAKA

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: