Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Fredrik Tengstrand

Jag har 15 års erfarenhet av operativa ledarroller inom industrin samt 6 års erfarenhet som konsult inom ledarskap, ledningsgrupps-utveckling och organisationsutveckling, både från näringslivet och offentlig sektor. Min erfarenhet av såväl nystarter, avyttringar, sammanslagningar och förvärv av bolag hjälper mig att förstå i vilken fas företaget är i och vilka behov som då normalt finns. Jag är främst inriktad på ledningsgruppsutveckling och ledarutveckling där förändringsledning är centralt, jag arbetar även med individuell chefscoachning samt som bollplank vid förändringar.

Inriktning

  • Ledningsgrupputveckling,.
  • Ledarutveckling med fokus på förändringsledning, skräddarsydda ledarutvecklingsprogram.
  • Stöd till VD eller HR chef i förändringsprocesser.

Kontakt

+46 76 848 10 90
« TILLBAKA

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: