Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nyheter

21 Nov 2014

VD Barometern: Hur svenska VD:s ser på sin situation och prioriterar

Vilken fråga ligger högst på min mentala agenda just nu? Är jag för eller emot könskvotering i styrelser? Vad tycker jag om bonussystem? Det här är några högaktuella frågor i VD-Barometern. En årlig undersökning bland svenska Verkställande Direktörer.

Mats Frid, själv mångårig VD och ansvarig hos Ledarskaparna för VD Barometern utvecklar och presenterar bakgrund och nytta med den.

Mats har själv en gedigen bakgrund som VD. Under mera än femton års tid ledde han bolag som Bennet, CFI Group, Vendator och Ticket m.fl. Numera är Mats där han trivs som allra bäst. Som konsult och utvecklare, där han med sin erfarenhet kan gå in och stödja personer i en VD-roll.

Mats Frid på Ledarskaparna presenterar 2014-års VD-Barometer.

Mats Frid på Ledarskaparna presenterar 2014-års VD-Barometer.

– Jag har alltid varit fascinerad av potentialen i ledarskapet. I den här rollen får jag bidra på ett sätt där jag kan dela med mig av all min erfarenhet. Inte minst gäller det även att dra lärdom misstagen jag själv har gjort, och andra gör. Misstagen är en del av kunskapen menar den positivt lagda Mats Frid.

Med Mats bakgrund, och inte minst nuvarande utmaningar så funderade han mycket kring vad han själv skulle uppskattat att ta del av under sin egen tid som VD.

– Som VD är man ganska ensam, och vad jag minns fanns det väldigt lite kunskap om hur de drivs, och hur de hanterar rollen. Skulle chansen funnits hade jag definitivt velat dela och få tips från andra Vd:ar menar Mats Frid.

I arbetet med att stödja VD:ar var det heller inte svårt att se att han inte hade varit ensam med sina funderingar. VD-seminarier som han ledde hade efterföljande frågestunder just kring de här frågorna som alltid drog över tiden med råge. Efterfrågan på erfarenhetsutbyte kring hur kollegor tänker och agerar bland VD:s var helt enkelt stor.

Här föddes tankarna på att skapa en VD-Barometer. En måttstock på vad yrkeskåren egentligen tycker och tänker i aktuella frågor.

Syftet är helt enkelt att nyfikna men framförallt VD och styrelse ska få mer kunskap kring hur svenska VD:s prioriterar och ser på sin situation just nu. Inte minst ska den även stilla många VD:s nyfikenhet om hur hens kollegor resonerar i liknande frågor.

Frågorna varieras från år till år. Förra året fokuserades på hur VD upplevde sitt jobb. I år har bland annat frågor om hållbarhet, styrelsesamarbete, bonussystem, könskvotering

– Det jag tycker är mest spännande med årets resultat är inte bara det faktum att de rankar hållbarhet så lågt. Det är snarare att de så tydligt uttrycker brister i stödet från sin egen styrelse. Hela 47 % menar att inte är inte nöjda med sina styrelser. Det är ett underbetyg för Sveriges styrelser menar Mats med eftertryck.

En annan fråga som debatterats flitigt i media är bonussystem och den alltid brännheta frågan om könskvotering till styrelser. Faktiskt är det förhållandevis få VD som tror på motivationsfaktorn med ett bonussystem. Om det inte gäller för säljare. Könskvotering är förvånansvärt många positiva till, även om många ser både för- och nackdelar.

Till sist undrar vi om Mats ser någon trend eller fråga som är ständigt återkommande i både VD-Barometern och i verkliga livet?

– Väldigt många VD menar att de skulle vilja skapa mera tid för egen reflektion. Så i grund och botten handlar det om oförmågan att kunna prioritera sin egen tid. Det är det kanske vanligaste grundproblemet som många VD har, men lyckligtvis är det något som med rätt motivation går att korrigera avslutar Mats Frid

VD Barometern 2014 kan du läsa i sin helhet via länken nedan. Ledarskaparna och Barometern återkommer med nya spännande rön hösten 2015.

VD-BAROMETERN 2014 (pdf-dokument)

Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: