Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Nyheter

27 Jun 2014

Så mäter du ditt företags innovationskraft

I lönsamma företag mår folk bra. Det är en av grundbultarna med innovationskulturen där ledarskapet spelar en huvudroll. Men när räknas ett företag som innovativt? Med Ledarskaparnas nya innovationsbarometer kan du ta temperaturen på ditt företag.

Roy Bartilson är på visit hos Ledarskaparnas huvudkontor på Timmermansgatan i Stockholm. Roy som normalt utgår från Göteborg är i huvudstaden för att ta sig an ännu en ledningsgrupp. Något som han sysslat med i många år och ger titeln seniorkonsult en djupare innebörd.

Roy Bartilson och Per Malmberg. Två profiler när ledningsgrupper och innovation står på agendan.

Roy Bartilson och Per Malmberg. Två profiler när ledningsgrupper och innovation står på agendan.

Roy är dessutom högaktuell med boken ”150 Ledningsgrupper senare” som han skrivit tillsammans med mångåriga parhästen och kollegan Per Malmberg.

Något som Roy och Per har tagit med sig är hur mycket företagens ledningsgrupper och management påverkar företagens innovationskraft ändå ned på gräsrotsnivå. De konstaterar att många chefer är väldigt duktiga på utförande och affärsstrategier. Men när det kommer till att framgångsrikt implementera nya idéer saknas ofta det naturliga stödet i både processer och företagskultur.

Att använda sig av och hantera ett innovationsdrivande ledarskap har under senare tid uppmärksammats inom forskning och på marknaden som en av de viktigaste faktorerna för att organisationer ska kunna öka sin konkurrenskraft. Huvudsyftet är att skapa bättre lönsamhet. Både internt och för kunden. En bonuseffekt är att ett innovationsprojekt öppnar dörrarna för en mer produktiv och motiverad personal.

Det låter förstås enkelt. Men vilken typ av företag kan vara innovativa? Och när kan ett företag räknas dit? Roy ler igenkännande åt frågan som han har hört så många gånger förut.
– Det spelar ingen roll om det handlar om ett ungt teknikföretag eller ett äldre verkstadsbolag. Innovation är individuellt för varje företag, utifrån deras egen kultur och där de befinner sig för stunden. Men det förutsätter att målsättningen är att göra det enklare för medarbetarna att ta fram lösningar som gagnar företaget och deras kunder utvecklar Roy Bartilson.

Att jobba med innovation i företagskulturer är ingenting nytt. Ledarskap och organisationsutveckling är som mycket annat inne i en ständig fas av utveckling. Roy och de andra Ledarskaparna var för flera år sedan inne på att en del av framtidens ledarskap kommer att handla om företagens förmåga att tänka och agera utanför boxen. De började därefter fundera kring hur detta tänk skulle kunna integreras med deras befintliga modeller för ledarskap.

Att kunna ge företag möjligheten att mäta sin egen kultur och ge dem en uppfattning om var de själva befinner sig på innovationskartan stod allra högst upp på önskelistan.

Teorin i barometern baseras på tre axlar som kretsar kring ett företags innovationskultur.

Teorin i barometern baseras på tre axlar som kretsar kring ett företags individuella innovationskultur.

Efter flera kontakter med Chalmers Tekniska Högskola så mynnade projektet ut i ett spännande samarbete. Efter att Roy och Ledarskaparna hade definierat sin syn på innovationskulturen så tog man fram tre av varandra fristående axlar.
– Vi såg först två axlar framför oss, individen och organisationen. Och den tredje är naturligtvis gruppen. Du är inte ensam, du är en del av ett team menar Roy med eftertryck.

Nästa steg blev att ge studenter på Chalmers i färd med att göra sin masteruppsats uppdraget att underbygga allt vetenskapligt. I uppdraget ingick att göra en grundlig research med all tillgänglig litteratur som existerar inom ämnet innovation. Målet var en akademisk plattform av hög klass. Resultatet har blivit den nu färdiga innovationsbarometern som är redo för marknaden.

– Många företag ser sig säkert som innovativa och i framkant. Men vår ansats med barometern är en mätning av hur kulturen är i företaget för att främja ett innovativt klimat. Alltså hur hela företaget fungerar, från reception till ledningsgrupp. Inte bara den pigga och kreativa utvecklingsavdelningen förtydligar Roy Bartilson entusiastiskt.

Med de färdiga resultaten som barometern bidrar med kan en företagsledning välja riktning. Inte minst går det att se vart företaget befinner sig och den utvecklingspotential som finns.

– Med verktyget går det lättare att förstå hur olika vi tycker? Hur lika vi tycker? Hur är kulturen? Är den öppen? Men framförallt, vågar medarbetarna ta initiativ?

Tuva Sjöstrand hos Ledarskaparna är den som sjösätter många utbildningsprojekt ute bland

Tuva Sjöstrand på Ledarskaparna.

Tuva Sjöström på Ledarskaparna.

kunderna. Inte minst när det handlar om den färska utbildningen ”Innovationsdrivande Ledarskap”

– Vi började med några seminarier på temat innovationskultur, ett öppet diskussionsforum där vi bjöd in till dialog. Efter det har det funnits en önskan om riktiga utbildningspass, och nu är vi äntligen i hamn berättar Tuva.

Läs mera om Ledarskaparnas innovationsutbildning här.

Mera om Ledarskaparnas innovationsbarometer.

Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss: