Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Vad Ledarskaparna gör

Innehåll – Management

  • Strategier & mål
  • Affärsplaner

I
n
n
o
v
a
t
i
v
 
K
u
l
t
u
r

Under ytan…

  • Kultur
  • Relationer
  • Kommunikation

Process – Ledarskap

”VD Barometern™ – Nu kör vi igång 2014″

IMats Frid_9717Vi fortsätter att bygga upp kunskap om svenska VD:ars arbetssituation och prioriteringar. Mats Frid (projektansvarig) ber nu VD:ar att delta i en rikstäckande undersökning och fylla i årets VD barometer enkät. Är du inte VD själv känner du säkert någon VD i ditt nätverk som du kan be delta i undersökningen. Resultatet av VD Barometern™ 2014 med slutsatser och analyser kommer att publiceras på vår hemsida under november. Resultatet kommer även att presenteras i samband med eventet ”Årets VD” den 10 november.

Klicka på Knappen nedan för att komma till enkäten. Det tar 3-5 min att svara, vi behöver svaren senast 15:e oktober.
VD Barometern™ Tack för din medverkan

”Människor ska må bra i lönsamma organisationer”

 

lednings_grupp_2014_4_pers

Ledningsgrupputveckling

Läs mer

Ledarskapsutveckling

Läs mer

ledarskapsutveckling_2014

main-kunder

Kontaktinformation

Kontakta oss:

Följ oss på: